Weather

by Ana
Weather
[vc_ct_weather units=”metric” days=”7″ style=”box” show_units=”true” show_date=”true” location=”Tirana,Al”]
[vc_ct_weather units=”metric” days=”7″ style=”box” show_units=”true” show_date=”true” location=”Elbasan,Al”]
[vc_ct_weather units=”metric” days=”7″ style=”box” show_units=”true” show_date=”true” location=”Durres,Al”]
[vc_ct_weather units=”metric” days=”7″ style=”box” show_units=”true” show_date=”true” location=”Vlore,Al”]
[vc_ct_weather units=”metric” days=”7″ style=”box” show_units=”true” show_date=”true” location=”Shkodra,Al”]
[vc_ct_weather units=”metric” days=”7″ style=”box” show_units=”true” show_date=”true” location=”Berat ,Al”]
[vc_ct_weather units=”metric” days=”7″ style=”box” show_units=”true” show_date=”true” location=”Gjirokastra,Al”]
[vc_ct_weather units=”metric” days=”7″ style=”box” show_units=”true” show_date=”true” location=”Sarande,Al”]
[vc_ct_weather units=”metric” days=”7″ style=”box” show_units=”true” show_date=”true” location=”Korce,Al”]
[vc_ct_weather units=”metric” days=”7″ style=”box” show_units=”true” show_date=”true” location=”Lezhe,Al”]
[vc_ct_weather units=”metric” days=”7″ style=”box” show_units=”true” show_date=”true” location=”Tepelena,Al”]
[vc_ct_weather units=”metric” days=”7″ style=”box” show_units=”true” show_date=”true” location=”Kukes,Al”]

Flash News përdor cookies, për të shērbyer më mirë. Ju bini dakort me kushtet dhe termat e privatësisë duke vizituar portalin. Pranoj Më shumë