Rreth nesh

“FlashNews” ka në fokus lajmin më të fundit dhe transmetimin e tij në kohë reale me seriozitet dhe disiplinë. Ne besojmë se duke qënë të shpejtë dhe koncizë, mund të ofrojmë në tregun mediatik online, një mundësi të re informimi që do ju mbajë gjithmonë të azhornuar me ngjarjet më të fundit. “FlashNews” mbështet dhe nxit dashamirësit e medias online që të jenë në kontakt me gazetarët tanë, duke na dërguar foto ose video të ndodhive më të fundit. Padyshim që për këtë do merrni mirënjohjen e redaksisë sonë, presim të na kontaktoni nëpërmjet faqes sonë të Facebook, ose nëpërmjet e-mail. “Të ndihmojmë të gjithë së bashku duke bërë denoncime online për të rritur standartin e jetesës. “FlashNews” ju siguron anonimatin. “FlashNews” ju mundëson dhënien e informacioneve online për të gjitha grup-moshat.”